Indean Ocean Travel Indean Ocean Travel Indean Ocean Travel
La Réunion
Mauritius
Seychellen

Hoofdpagina Algemeen Informatie Accomodaties Prijzen
Duiken Golf Huwelijk Links Contact Zoeken FAQ
Home >

Algemene informatie over trouwen op Mauritius

Algemeen

Mauritius en de Seychellen zijn zeer geschikt eilanden om te gaan trouwen, omdat de hotels die je er aan treft van goede kwaliteit zijn.

Tevens zijn de hotels ingespeeld op huwelijken, alhoewel er altijd maar één huwelijk per hotel per dag is. Sommige hotels hebben bijna dagelijks een huwelijk, anderen maar af en toe. Het is daarom zaak om ruim van tevoren een datum voor het huwelijk bij het hotel vast te leggen, met name indien u om welke reden dan ook gebonden bent aan een bepaalde datum of een bepaald hotel.

De kosten

Bij een huwelijk op Mauritius en de Seychellen heeft u te maken met

- organisatorische en wettlijke kosten (ongeveer 525 euro)
- basiskosten van het hotel (prijs afhankelijk van het hotel)
- aanvullende kosten bv. fotograaf, muziek e.d.

Onderstaand treft u enkele aanvullende mogelijkheden (vraag vrijblijvend om een prijsindicatie)

- bloemenarrangement
- muziekband of een sega-groep
- drank bv wijn, champagne
- fotograaf
- video van de huwelijksdag
- bruidstaart

Voorbereidingen in Nederland

De benodigde papieren, copieën van de eerste zes pagina's van de paspoorten en een copie van een recent internationaal uittreksel uit het geboorteregister én uit het bevolkingsregister, dienen ruim voor de huwelijksdatum in Mauritius.

Indien één van de partners eerder getrouwd is geweest of geadopteerd is, zijn er nog andere papieren nodig. Vraag ons naar de exacte papieren.

U zorgt dat die papieren op tijd (hoe eerder hoe beter) bij ons zijn. Wij dragen zorg dat de papieren uiterlijk zes weken voor de huwelijksdatum bij onze agent ter plekke zijn, die van tevoren alle formaliteiten regelt.

Op reis naar Mauritius

voor de huwelijksdag

Op reis naar Mauritius dient u de originele documenten zelf mee te nemen. Aangekomen in Mauritius neemt een vertegenwoordiger van onze agent contact met u op om de voorbereidingen voor het huwelijk en de huwelijksdag volledig door te nemen en uw (evt aanvullende) wensen te inventariseren.

U dient minstens drie werkdagen op Mauritius te zijn voordat u kunt trouwen. Voorafgaand aan het huwelijk dienen bruid en bruidegom zich te vervoegen in de hoofdstad voor het tekenen van een zogenaamde affidafit.

op de huwelijksdag

Een huwelijksvoltrekking is veelal in de middag. Dit heeft te maken met het feit dat de ambtenaar overdag op een kantoortje zit, waar hij niet vandaan mag. Na zijn werk komt hij dan naar het hotel voor de huwelijksvoltrekking.

na de huwelijksdag

Na het sluiten van het huwelijk neemt onze agent de papieren in om te zorgen voor het apostille stempel, een soort van waarmerking om uw huwelijk formeel te legaliseren. Dit zal veelal geschieden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Feitelijk verklaart dat ministerie dan dat het huwelijk conform de wetten van het land heeft plaatsgevonden.

U dient de getekende papieren van onze agent terug te krijgen. Vraag er anders naar omdat anders de papieren moeten worden nagestuurd.

terug in Nederland

Zodra u in Nederland bent aangekomen raden wij u aan om naar uw eigen woongemeente te gaan om de akte te tonen. Let wel dit is niet verplicht.

Inschrijving van een buitenlandse huwelijksakte is niet verplicht. Een afschrift of uittreksel van een akte heeft echter een beperkte geldigheidsduur, ook het afschrift uit het buitenland.

Veel instanties accepteren geen afschriften en/of uittreksels die ouder zijn dan 6 maanden. Het Bureau Bijzondere Akten te Den Haag accepteert deze afschriften wel. Indien de akte is ingeschreven kunt u te allen tijde afschriften en/of uittreksels opvragen bij de burgerlijke stand van Den Haag. Door de enorme toename van het aantal verzoeken om inschrijving van buitenlandse (huwelijks)akten duurt de procedure van inschrijving bij het Bureau Bijzondere Akten te Den Haag ongeveer zes maanden.

Voordeel: inschrijving bespaart u later tijd en geld. De inschrijving is gratis (met uitzondering van portokosten, afschriften/uittreksels en/of trouwboekje).

Welke stukken moet u overleggen voor inschrijving van een huwelijksakte:

- een origineel afschrift van de buitenlandse huwelijksakte, zonodig voorzien van een legalisatie of apostille
- een bewijs van Nederlanderschap van één of beide partijen (kopie Nederlands paspoort is voldoende)
- een kopie van het paspoort van de partij met de vreemde nationaliteit (indien van toepassing)
- originele afschriften van de geboorteakten van beide partijen (indien nodig gelegaliseerd en/of vertaald)
- een ondertekend verzoek om de buitenlandse huwelijksakte in Nederland te laten inschrijven

Nota Bene: Door veranderende regelgeving kan het voorkomen dat bepaalde (extra) documenten nodig zijn voor inschrijving. Mocht dit het geval zijn dan zal het Bureau Bijzondere Akten u daarvan op de hoogte stellen.

Nadat u alle benodigde documenten heef verzameld kunt u deze (aangetekend) zenden aan de gemeente Den Haag. U krijgt een ontvangstbevestiging. Originele documenten worden na inschrijving retour gezonden.

Adres:

Gemeente Den Haag Dienst Burgerzaken
Postbus 12.620
2500 DL Den Haag
tel: 070 - 353 3145/2820/2816/2813

Informatie over inschrijving buitenlandse akten kunt u vinden op de website van Den Haag t.w.

http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=25617
© Copyright 1990-2024 - INDIAN OCEAN TRAVEL